Fractie

Ontmoet de fractieleden

Column

Lees ze allemaal

Moties

Lees de ingediende moties

Media

PVV Groningen in de media

Statenvragen

Vragen aan het college

Spreekteksten

Lees de spreekteksten na

Nieuwsartikelen

Zorg - Het zorgenkindje van Nederland - Gastencolumn

Groen Links kamerlid Corrine Ellemeet vind dat wij aan de geriater moeten vragen of de operatie of behandeling nog wel nut heeft als je 70 jaar of ouder bent. Dit valt totaal niet te rijmen met de steeds hoger wordende AOW leeftijd.

Lees meer

Bijeenkomst: Democratie onder Vuur met Martin Bosma (22 Februari)

Bijeenkomst: Democratie onder Vuur met Martin Bosma (22 Februari)

Beste sympathisant,

Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Wij hebben ons als Groninger Statenfractie de afgelopen vier jaren keihard ingezet voor uw belangen, maar wij zijn nog lang niet klaar. Om een goede campagne te kunnen voeren hebben wij uw hulp nodig! Ook willen wij u graag laten zien waar wij voor staan.

Lees meer

TER-APEL , ASIELDORP in het mooie Westerwolde

TER APELSinds November 1995 is er in Ter Apel een verwijder-AZC gevestigd, die in 2010 is veranderd in het grootste aanmeld en vertrek centrum van Nederland. Waar men begon met een capaciteit van 300 plaatsen in 1996, zijn er nu maar liefst 2000 opvangplaatsen.

Lees meer